Selleks, et vahetada esmased juhiload “päris” juhilubade vastu tuleb läbida lõppastme koolitus.

Koolituse saab läbida kohe peale esmaste juhilubade kätte saamist, aga mõistlik oleks enne omandada sõidukogemust vähemalt aasta jagu.

Lõppastmekoolitus koosneb:

  • Teooria osast. Koosneb kolmest akadeemilisest tunnist. Teemadeks säästlik sõidustiil, liiklusohutus ja libedal teel sõitmine.

  • Säästlik sõit. Tegemist on 45-minutilise sõiduga, mille käigus tuletatakse meelde autokoolis õpitud säästliku sõidu võtted ning arutletakse nende vajaduse üle.

  • Libedasõit. Toimub Tartus aastaringsel libedarajal. Maht ca 2 akadeemilist tundi. Kui talvel ei ole varem auto libisema läinud, siis seal suure tõenäosusega läheb.